Konkurz do tanečnej zložky SĽUK-u

09.04.2022

Pozývame vás na konkurz do tanečnej zložky SĽUK-u, ktorý sa uskutoční 6. mája 2022 o 9:00 v priestoroch SĽUK-u v Rusovciach.

Požiadavky:
- vek minimálne 17 rokov
- ovládanie techniky ľudového tanca na pokročilej úrovni
- základná znalosť techniky klasického tanca a schopnosť orientovať sa v iných tanečných technikách

Prihlášku s profesijným životopisom a fotografiou je potrebné zaslať na natasa.hesekova@sluk.sk alebo poštou na adresu: Slovenský ľudový umelecký kolektív, Balkánska 31/66, 85308 Bratislava
bližšie informácie: +421 911 022 033

Priebeh konkurzu:
1. tréning klasického tanca
2. tréning ľudového tanca
3. ukážky z repertoáru SĽUK-u
4. vlastná ukážka (hudba na CD, USB, možnosť pripojiť vlastné zariadenie 3,5 mm jack, alebo noty pre korepetítora)

SĽUK je profesionálne teleso, predpokladaný nástup prijatých uchádzačov do zamestnania je od novej sezóny v septembri 2022.

Event

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna