SĽUK predstavil svoj Galaprogram v UNESCO v Paríži

03.06.2022

Slovenský ľudový umelecký kolektív a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u sa 1. júna 2022 predstavili v hlavnej budove UNESCO v Paríži umeleckým galaprogramom „Živé dedičstvo pre trvalo udržateľný rozvoj“. V rámci predstavenia SĽUK-u vystúpili autentickí nositelia prvkov zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO (Terchovská muzika, Gajdošská kultúra, Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba). Súčasťou podujatia bola výstava o Slovenských prvkoch zapísaných v Reprezentaívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, ktorú pripravilo Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u, a prezentácia zlatej pamätnej mince, ktorú vydala Národná banka Slovenska pri príležitosti 10. výročia zápisu prvku Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba do RZNKD ľudstva UNESCO. Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír mincu daroval  generálnej riaditeľke UNESCO počas galaprogramu SĽUK-u.

Záštitu nad predstavením prevzali: generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulay, veľvyslankyňa stálej delegácie SR pri UNESCO Anna Plassat Muríňová a veľvyslanec pri stálej delegácii SR pri OECD František Ružička. Slovenskú oficiálnu delegáciu zastupoval štátny tajomník MK SR Radoslav Kutaš.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna