Kultúrna delegácia z Taiwanu na návšteve v SĽUK-u

06.07.2022

V rámci svojho niekoľkodňového pobytu na Slovensku navštívila 6. júla SĽUK kultúrna delegácia z Taiwanu. V sprievode umeleckého vedúceho a choreografa SĽUK-u Stanislava Marišlera mali možnosť nazrieť do zákulisia divadla, vidieť krátky program SĽUK-u, naučiť sa jednoduchý tanec a obliecť si slovenský ľudový  kroj. 

Nie sú to však prvé kontakty SĽUK-árov s Taiwanom.  V rokoch 1999 - 2003 dnešný generálny riaditeľ SĽUK-u Juraj Hamar robil viacero koncertov s ľudovými hudobnými nástrojmi, prednášok o tradičnej ľudovej kultúre, tanečných workshopov a divadelných predstavení na najprestížnejšom detskom folklórnom a multikultúrnom festivale v meste I-Lan a pred pár rokmi Stanislav Marišler pripravil na Slovensku pre záujemcov z Taiwanu niekoľko tanečných workshopov, v rámci ktorých navštívili aj SĽUK.

Foto: Mišo Veselský

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna