Zrušené vystúpenie

10.07.2022

Dňa 16. júla 2022 mal Slovenský ľudový umelecký kolektív vystúpiť na oslavách zvrchovanosti v obci Stará Bystrica. Z medializovaných vystúpení, ako aj z webovej stránky obce Stará Bystrica, sme sa dnes dozvedeli, že obec porušila čl. 3 bod 6 Zmluvy o umeleckom vystúpení, v ktorom je požiadavka, aby nedošlo v priebehu realizácie predmetu zmluvy k spájaniu názvu SĽUK ani jeho loga so žiadnou spoločnosťou, politickou stranou alebo organizáciou.

Takéto spájanie našej organizácie s politickou stranou je hrubým porušením uvedeného článku zmluvy, pričom o tomto konaní obce sme nemali žiadnu vedomosť a dozvedeli sme sa to až 10.07.2022. Z tohto dôvodu sa SĽUK predmetného podujatia nezúčastní.

 
 

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna