Hľadá sa generálny štátny radca

09.11.2022

Radi by sme zdieľali informáciu o vyhlásení vyberového konania na pozíciu v rámci MK SR- odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva MK SR.

Zaradenie: 9. trieda – špecializácia: nehmotné kultúrne dedičstvo najmä v súvislosti s implemnetáciou Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO 

Detail výberového konania:

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/37805

Prihlášky je možné zasielať do 30.11.2022

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna