Register 2023

 
  1. Objednávky tovarov a služieb
    PDF na stiahnutie (250.3 KB)
  2. Faktúry za tovary a služby
    PDF na stiahnutie (559 KB)
  3. Verejné obstarávanie

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna