Výberové konanie

Vyhlásenie VK 6/2019

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna