Chorea Slovaca

Foto: Ctibor Bachratý

Chorea Slovaca. Sem-tam es-tam
Na fotografii: Matej Oškera, Roman Majer
Autor fotografií: Ctibor Bachratý, 2011
Chorea Slovaca. Chorea fem(iná)
Na fotografii: Patrik Frena, Mária Straková, Samule Kišš, Adriana Pinková
Autor fotografií: Ctibor Bachratý, 2011
Chorea Slovaca. Príma kontra
Na fotografii: Peter Mikulec
Autor fotografií: Ctibor Bachratý, 2011
Chorea Slovaca. Povedal som ty!
Na fotografii: Marek Grega, Štefan Foriš
Autor fotografií: Ctibor Bachratý, 2011
Chorea Slovaca. Odkázal kráľ sedliakom
Na fotografii: Sára Danielová
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2011
Chorea Slovaca. Odkázal kráľ sedliakom
Na fotografii: Ondrej Mlynárik, Tibor Baranec
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2011
Chorea Slovaca. Chorea fem(iná)
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2011
Chorea Slovaca. Dve celé (Štyri polky).
Na fotografii: Štefan Foriš, Marek Grega, Ondrej Mlynárik, Martin Lisoň, Peter Rakyta
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2011
Chorea Slovaca. Sa-ma ši mi
Na fotografii: Adriana Jarolínová, Mária Straková, Ivana Hrdlovičová, Zuzana Broszová
Autor fotografií: Ctibor Bachratý, 2011
Chorea Slovaca. Dve celé (Štyri polky)
Na fotografii: Ondrej Mlynárik, Róberta Dinová
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2011
Chorea Slovaca. Chorea fem(iná)
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2011
Chorea Slovaca. Odkázal kráľ sedliakom
Na fotografii: Matej Oškera
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2011
 

< Aktuálne programy