Krížom – krážom

Foto: Ctibor Bachratý

Krížom-krážom; Execírka
Na fotografii: Ondrej Mlynárik
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014
Krížom-krážom; Vyhadzovaná z Myjavska
Na fotografii: Rastislav Kravianský, Ondrej Mlynárik, Matej Oškera
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014
Krížom-krážom; Odzemok
Na fotografii: Vladimír Frištik
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014.
Krížom-krážom; Odzemok
Na fotografii: Matej Oškera, Peter Rakyta
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014
Krížom-krážom; Do skoku z Horného Liptove
Na fotografii: Noemi Kovácsová, Vladimír Frištik
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014
Krížom-krážom; Goralský
Na fotografii: Zuzana Trimajová, Sára Danielová, Marek Grega, Adam Ryba
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014
Krížom-krážom; Goralský.
Na fotografii: Marek Grega
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014.
Krížom-krážom; Zapletance
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014.
Krížom-krážom; Kunovské
Na fotografii: Ivana Bohdalová, Kristína Mikitová, Adriana Jarolínová Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014
Krížom-krážom; Vyhadzovaná z Myjavska
Na fotografii: Sára Danielová, Igor Hajdučík. 
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014
Krížom-krážom; Vyhadzovaná z Myjavska
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014.
Krížom-krážom; Vyhadzovaná z Myjavska
Na fotografii: Rastislav Kravianský
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014
Krížom-krážom
Na fotografii: Zuzana Pokorná, Matej Šajgalík
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014
Krížom-krážom; Tance z Horných Orešian
Na fotografii: Ondrej Mlynárik
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014
Krížom-krážom; Starosvetský z Terchovej
Na fotografii: Zuzana Kurincová, Mária Miklovičová, Miroslava Kováčová
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014
Krížom-krážom; Tance z Horných Orešian
Na fotografii: Ondrej Mlynárik
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014
Krížom-krážom
Na fotografii: Zuzana Pokorná
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014.
Krížom-krážom; Kmotry
Na fotografii: Zuzana Trimajová
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014.
Krížom-krážom; Kmotry
Na fotografii: Mária Miklovičová, Sára Danielová, Zuzana Hladká Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014
Krížom-krážom; Kmotry
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014.
 

< Aktuálne programy