Slovenské Vianoce

Foto: Ctibor Bachratý

Slovenské Vianoce; Stvorenie svetla a tmy
Na fotografii: Zuzana Hladká, Peter Rakyta
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014
Slovenské Vianoce; Stvorenie hôr a vôd
Na fotografii: Sára Danielová (vpredu).
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014
Slovenské Vianoce; Betlehemská hra
Na fotografii: Ondrej Mlynárik, Roman Majer (Kubo), Matej Oškera
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014
Slovenské Vianoce; Stvorenie vtáctva
Na fotografii: Petr Drábek, Patrik Frena
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014
Slovenské Vianoce; Stvorenie ďalšieho zvieratstva
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014
Slovenské Vianoce; Stvorenie človeka
Na fotografii: Ondrej Mlynárik, Doron Lenferink, Zuzana Trimajová
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014
Slovenské Vianoce; Traja králi
Na fotografii: Roman Majer, Vladimír Frištik, Rastislav Kravianský, Petr Drábek, Zuzana Kurincová
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014
Slovenské Vianoce; Na Betlehemskom salaši
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014
Slovenské Vianoce; Na Betlehemskom salaši
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014
Slovenské Vianoce; Na Betlehemskom salaši
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014
Slovenské Vianoce; Za koledu ďakujeme
Na fotografii: Rastislav Kravianský, Zuzana Kurincová, Matej Oškera, Mária Miklovičová, Peter Rakyta
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014.

Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014.
Slovenské Vianoce
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2014.
 

< Aktuálne programy