Vinšujeme vám...

Foto: Ctibor Bachratý

Vinšujeme vám... 
Na fotografii: Róbert Puškár
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2010
Vinšujeme vám... 
Na fotografii: Peter Niňaj, Róbert Puškár, Jozef Lednický
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2010
Vinšujeme vám... 
Na fotografii: Zuzana Pokorná
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2010
Vinšujeme vám... 
Na fotografii: Adriana Jarolínová, Silvia Vitteková, Zuzana Broszová
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2010
Vinšujeme vám... 
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2010
Vinšujeme vám... 
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2010
Vinšujeme vám... 
Na fotografii: Zuzana Pokorná
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2010
Vinšujeme vám... 
Na fotografii: Adriana Jarolínová, Silvia Vitteková
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2010
Vinšujeme vám... 
Na fotografii: Kristína Mikitová, Mária Straková
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2010
Vinšujeme vám... 
Na fotografii: Róbert Puškár, Zuzana Pokorná
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2010
Vinšujeme vám... 
Na fotografii: Peter Niňaj, Jozef Lednický, Róbert Puškár
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2010
Vinšujeme vám... 
Na fotografii: Jozef Lednický, Róbert Puškár
Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2010
Vinšujeme vám... (z krstu CD) 
Na fotografii: Juraj Hamar, Peter Niňaj Autor fotografie: Ctibor Bachratý, 2010
 

< Aktuálne programy