Z histórie SĽUK-u

Foto: Archív SĽUK-u

Emil Rusko, prvý riaditeľ SĽUK-u
Archív SĽUK-u
Pavol Tonkovič, prvý umelecký vedúci SĽUK-u
Archív SĽUK-u
Štefan Tóth, prvý choreograf a tanečný pedagóg SĽUK-u
Autor fotografie: Tibor Szabó
Juraj Kubánka, tanečník, choreograf, režisér a umelecký vedúci SĽUK-u v rokoch 1950 - 1993
Archív SĽUK-u
Martin Ťapák, tanečník a choreograf SĽUK-u v rokoch 1950 - 1958
Autor fotografie: Kmeťová
Martin Ťapák a Juraj Kubánka 
Autor fotografie: Kmeťová, 1954
Tibor Andrašovan, hudobný skladateľ Archív SĽUK-u
Alexander Moyzes, hudobný skladateľ Archív SĽUK-u
Šarlota Mitická - Kišová, vedúca krojovej dielne SĽUK-u a kostýmová výtvarníčka 
Archív SĽUK-u
Irena Tonkovičová, prvá návrhárka krojov pre SĽUK
Archív SĽUK-u
Prvé vystúpenie SĽUK-u 29. augusta 1948 pod Zvolenským zámkom 
Archív SĽUK-u
Prvé vystúpenie SĽUK-u 29. augusta 1948 pod Zvolenským zámkom 
Archív SĽUK-u
Prvé vystúpenie SĽUK-u 29. augusta 1948 pod Zvolenským zámkom
Archív SĽUK-u
Prvé vystúpenie SĽUK-u 29. augusta 1948 pod Zvolenským zámkom
Archív SĽUK-u
Prvé vystúpenie SĽUK-u 29. augusta 1948 pod Zvolenským zámkom
Archív SĽUK-u
SĽUK v Rusovskom kaštieli
Archív SĽUK-u
Spevácky zbor SĽUK-u 
Archív SĽUK-u
Hviezdnatá noc 
Autor fotografie: Otakar Nehera, 1954
Hviezdnatá noc
Autor fotografie: Otakar Nehera, 1954
Povesť o Jánošíkovi a hôrnych chlapcoch
Na fotografii: Milan Ševčík
Autor fotografie: Otakar Nehera, 1956
Podpolianska mlaď
Autor fotografie: Tomáš Nehera, 1987
Spevácky zbor SĽUK-u 
Autor fotografie: Archív SĽUK-u, 1959
Podpolianska mlaď
Autor fotografie: Otakar Nehera, 1959
Vlachiko
Na fotografii: Heda Melicherová
Autor fotografie: Otakar Nehera, 1960
Búrliváci
Na fotografii: Mária Gabrielová - Antalíková
Autor fotografie: Otakar Nehera, 1962
Búrliváci
Na fotografii: Róbert Faltus
Autor fotografie: Otakar Nehera, 1962
Vlachiko
Na fotografii: Heda Melicherová
Autor fotografie: Otakar Nehera, 1960
V myjavskej nálade
Autor fotografie: Otakar Nehera, 1965
Maľovaní zbojníci
Autor fotografie: Otakar Nehera, 1965
V myjavskej nálade
Autor fotografie: Otakar Nehera, 1965
Tanec z Detvy
Na fotografii: Viera Črmáčková - Struhárová, Ladislav Mihalčatin, Emília Turčanová - Pupalová, Václav Kováčik
Autor fotografie: Otakar Nehera, 1966
Jozef Štelzer, dirigent a zbormajster SĽUK-u
Archív SĽUK-u, 1966
Jozef Pálka, dirigent a zbormajster SĽUK-u
Archív SĽUK-u.
V myjavskej nálade
Autor fotografie: Otakar Nehera, 1965
Pastiersky sen
Na fotografii: Pavol Šúry, Albín Višňovský
Archív SĽUK-u, 1969
Spevácky zbor SĽUK-u v rusovskom parku
Archív SĽUK-u
Katarína Borsabányaiová - Lapšanská, sólistka speváckeho zboru SĽUK-u
Archív SĽUK-u
Ľudový orchester SĽUK-u
Autor fotografie: Otakar Nehera
Pesničky pri vyšívaní
Autor fotografie: Otakar Nehera, 1970
Šarišskí šarkaňe
Na fotografii: Ján Klimo, Ján Rimavský
Autor fotografie: Otakar Nehera, 1971
Na striebornej Polianke
Na fotografii: Róbert Faltus, Mária Bartalská, Želmíra Kadlečíková - Ľopotová, Alena Kubánková
Autor fotografie: Otakar Nehera, 1971
Debnársky tanec
Autor fotografie: Otakar Nehera, 1974
Pri potôčku
Na fotografii: Daniela Kočvarová - Kasperová, Jozef Sejman
Autor fotografie: Otakar Nehera, 1976
Vretienko mi padá
Na fotografii: Helena Kormúthová - Kovačičová
Autor fotografie: Otakar Nehera, 1976
Ján Berky Mrenica, koncertný majster SĽUK-u a Anna Nigutová Baková, sólistka speváckeho zboru SĽUK-u
Autor fotografie: Otakar Nehera
Rinaldo Oláh, koncertný majster SĽUK-u
Autor fotografie: Otakar Nehera
Rinaldo Oláh a Ľudový orchester SĽUK-u
Autor fotografie: Otakar Nehera
Ľudový orchester SĽUK-u a František Urcikán, sólista speváckeho zboru SĽUK-u
Autor fotografie: Otakar Nehera
Štefan Lesay, sólista speváckeho zboru SĽUK-u
Autor fotografie: Otakar Nehera
Elmír Siegel, sólista speváckeho zboru SĽUK-u
Autor fotografie: Otakar Nehera
Ľudový orchester SĽUK-u a Ján Berky Mrenica
Autor fotografie: Jindro Zlesák, 1981
Štefan Dráfi, popredný cimbalista SĽUK-u
Autor fotografie: Otakar Nehera
Pavol Bertók, koncertný majster SĽUK-u
Archív SĽUK-u
Ľudový orchester SĽUK-u a dirigent Ján Matus
Autor fotografie: Otakar Nehera, 1983
Vianočné pastorále
Na fotografii: František Urcikán, Juraj Horil
Archív SĽUK-u, 1987
 

< Z archívu