Deň detí v SĽUK-u 2012

Už druhý ročník Dňa detí v SĽUK-u sa uskutočnil 2. júna 2012. Oproti minulému roku sa nám zdvojnásobil počet návštevníkov, čo svedčí o kvalite a atraktivite tejto akcie.

Tento rok sme okrem tradičných detských hier, prehliadky speváckych talentov SĽUK má talent, tanečnej školičky, zapletania vrkočov, maľovania na tvár nadviazali spoluprácu s ÚĽUV-om a vďaka tomu si mohli počas celého popoludnia deti spolu s rodičmi vyskúšať v Škole remesiel rezbárstvo, hrnčiarstvo, drotárstvo a prácu s textilom.

Pri vchode deti vítala hudba zo starodávneho flašinetu. Všetky deti lúštili tajničku, v ktorej museli vedieť rozpoznať tradičné hudobné a pracovné nástroje. 

Predstavenie Gašparko bolo beznádejne vypredané a bonusom pre deti bolo aj bábkové predstavenie Gašparka Teatra Carnevalo. Počasie podujatiu síce spočiatku neprialo, preto sa väčšina aktivít odohrávala v priestoroch budovy SĽUK-u, ale neubralo to na pestrosti programu a spokojnosti detí i rodičov.

Výnimočné, v duchu ľudových tradícií bolo aj stravovanie – návštevníci mohli ochutnať originálne párance z Pukanca. Veríme, že aj tretí ročník bude pre deti i rodičov príjemný minimálne tak, ako bol tento!

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna