Detský tábor múz 2012

V SĽUK-u to žije aj v čase divadelných prázdnin .
Od 16. júla sa v priestoroch SĽUK-u koná denný detský tábor TÁBOR MÚZ 2012.

Vďaka nemu tridsiatka detí vo veku od 6 do 12 rokov aktívne využíva svoj voľný prázdninový čas a každý deň sa stretáva so zaujímavými lektormi, ktorí sú profesionálnymi umelcami pôsobiacimi v rôznych umeleckých odvetviach na Slovensku i v zahraničí. V každodenných tvorivých dielňach si tak deti už vyskúšali prácu režiséra, scénografa, kostýmového výtvarníka, pozreli si zákulisie divadla, vyrobili si vlastné bábky či hudobný nástroj, alebo vytvorili tanečnú choreografiu. Tábor sa končí 20.júla záverečným stretnutím detí a ich rodín, kde deti odprezentujú, čo všetko v Tábore múz robili a čo nové sa dozvedeli.
Slovenský ľudový umelecký kolektív sa v ostatnom období profiluje nielen ako umelecké teleso, ale aj ako významná kultúrno-spoločenská inštitúcia. Naplno využíva aj svoju domovskú divadelnú scénu a obdobnými aktivitami ako je Tábor múz 2012 si hľadá a vychováva aj svojho detského diváka.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna