Konkurz

Riaditeľ Sľuku vypisuje konkurz na miesto
Člena Ľudovej hudby SĽUK–u – hráča na flautu, zobcovú flautu, ľudové píšťalky.
Konkurz sa uskutoční dňa 11. apríla 2012 o 14:00 v priestoroch SĽUK–u (Balkánska 31, Bratislava –Rusovce)

Uchádzači si pripravia:
2 ľubovoľné rýchle skladby na flaute a zobcovej flaute
Vybrané časti skladieb z repertoáru SĽUK–u
/notový zápis prihláseným uchádzačom zašleme/

Podmienky:
Znalosť notového zápisu, hudobné vzdelanie
Prihlášku so životopisom posielajte na adresu SĽUK–u (Balkánska 31, 853 08 Bratislava) alebo e-mailom na sluk@sluk.sk do 5.4.2012

Bližšie informácie na tel. čísle +421 903 424 933

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna