SĽUK pre 3. tisícročie – vízie a realizácie

28. júna 2012 sa v Divadle SĽUK uskutočnil multimediálny podvečer s názvom „SĽUK pre 3. tisícročie – vízie a realizácie“.

Cieľom tohto nezvyčajného spoločenského stretnutia s umeleckým programom a multimediálnou prezentáciou bolo ukázať ako súčasné vedenie SĽUK-u pracuje, ako uvažuje a ako si spolu so svojimi externými spolupracovníkmi predstavuje smerovanie Slovenského ľudového umeleckého kolektívu nielen ako umeleckého telesa, ale aj ako významnej kultúrno-spoločenskej inštitúcie.

V rámci multimediálneho podvečera sme sa venovali témam ako  tradičná kultúra – jej dokumentovanie a sprístupňovanie, perspektíva folklóru na scéne, mladá generácia – problém chápania identity, rozmanitosti a multikulturalizmu; „Back to Benka“ - pokus o novú tvár a nový tvar SĽUK-u; umenie, kultúra a školstvo vo vzťahu k tradičnej kultúre; SĽUK vo vzťahu k Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva a i. V rámci podujatia odprezentujeme výnimočné projekty spolupráce s Katedrou architektúry Stavebnej fakulty STU, Katedrou vizuálnej komunikácie VŠVU a Katedrou fotografie a nových médií VŠVU, ktoré otvárajú študentom týchto škôl aj SĽUK-u nové možnosti rozvoja tejto inštitúcie, tvorby a ďalšej vzájomnej spolupráce.

Súčasťou multimediálneho programu je aj umelecký program, v ktorom účinkuje SĽUK a malí muzikanti z Terchovej pod vedením Miloša Bobáňa.

Reportáž zo Západoslovenskej televízie si môžete pozrieť tu.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna