Ľudová hudba

Je samostatné teleso SĽUK–u, ktorého členovia sú špičkoví profesionálni hudobníci. Jej hlavnou náplňou je účinkovanie vo viacerých celovečerných hudobno–tanečných programoch spolu s tanečným súborom a speváckou skupinou, v ktorých sa opierajú najmä o charakteristické znaky interpretačného umenia z rôznych oblastí Slovenska. Svoje umenie povyšujú nadobudnutým klasickým hudobným vzdelaním, technickou zručnosťou a skúsenosťami z multižánrových programov SĽUK–u interpretovať aj iné žánre – vážnu hudbu, jazz, world music či rock.

Repertoár ľudovej hudby ďalej tvoria jej samostatné programy, ku ktorým si prizýva ženskú spevácku skupinu SĽUK–u a výrazných interpretov – multiinštrumentalistov. Takými sú každoročné turné predstavení vianočných koncertov a program Budú hrať, v ktorom sa kladie dôraz najmä na štýlové a charakterové zvládnutie hudobných predlôh.

S mimoriadnym úspechom sa stretla produkcia ľudovej hudby SĽUK–u a vydavateľstva Forza – edičná séria zvukových CD Najkrajšie slovenské ľudové piesne (13 titulov), za ktoré SĽUK získal tri diamantové platne.

Ľudová hudba pripravuje niekoľko nových zaujímavých hudobných projektov – edukačných koncertov pre deti a mládež a projektov, reflektujúcich súčasnú hudobnú tvorbu, čím chce opäť rozšíriť diapazón svojej tvorby.

Pôvabným špecifikom ľudovej hudby je, že primáškou prevažne mužského zloženia kapely je netradične žena, Zuzana Pokorná.

Členovia ľudovej hudby

Zuzana Pokorná, Jozef Lednický, Peter Rogel, Peter Mikulec, Tomáš Gašpierik, Peter Ľupták, Barbora Chlebová, Vladimír Homola, Milan Plavucha

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna