Spevácka skupina

Je externou, ale zároveň neoddeliteľnou zložkou umeleckého telesa od roku 2001. Spoločne s Ľudovou hudbou SĽUK–u sa podieľajú na množstve predstavení SĽUK–u i nahrávkach CD nosičov.

Členky speváckej skupiny:

Adriana Jarolínová, Alžbeta Michalovičová, Dana Sihelská, Silvia Vitteková, Ivana Bohdalová, Dominika Hromníková, Petra Vraňáková, Denisa Kopačková

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna