Repertoár

SĽUK-u vo svojom repertoári ponúka rôznorodé formy javiskového prevedenia ľudového umenia s dôrazom na poslanie, ktoré mu vyplýva zo štatútu. Jednotlivé programy sa odlišujú mierou štylizácie, žánrom i tematikou, a tak si každý divák môže nájsť, čo mu je najbližšie – klasické folklórne programy aj programy s odvážnymi posunmi do iných žánrov, celosúborové výpravné programy i komorné tanečné divadlo či hudobný koncert a samozrejme, zábavné i výchovné programy pre deti. Výnimočnosť tohto umeleckého telesa je aj v tom, že v „živom“ repertoári má vždy minimálne šesť programov, čo potvrdzuje jeho profesionalitu.
Okrem celovečerných repertoárových programov môže SĽUK zostaviť program vhodný pre konkrétne podujatia, v závislosti od požiadaviek objednávateľa. Veľký úspech má napr. samostatný program ľudovej hudby a speváckej skupiny, ale aj vybrané čísla toho najlepšieho z tanečných choreografií SĽUK-u.

Repertoár SĽUK-u:

Pašie
Pastorále
Balet & SĽUK / Tancom k sebe
Genezis
Jááánošííík po tristo rokoch
Slovenské Vianoce
Zvuky nie sú muky
Slovensko
Gašparko

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna