SĽUK-u vo svojom repertoári ponúka rôznorodé formy javiskového prevedenia ľudového umenia s dôrazom na poslanie, ktoré mu vyplýva zo štatútu. Jednotlivé programy sa odlišujú mierou štylizácie, žánrom i tematikou, a tak si každý divák môže nájsť, čo mu je najbližšie – klasické folklórne programy aj programy s odvážnymi posunmi do iných žánrov, celosúborové výpravné programy i komorné tanečné divadlo či hudobný koncert a samozrejme, zábavné i výchovné programy pre deti. Výnimočnosť tohto umeleckého telesa je aj v tom, že v „živom“ repertoári má vždy minimálne šesť programov, čo potvrdzuje jeho profesionalitu.
Okrem celovečerných repertoárových programov môže SĽUK zostaviť program vhodný pre konkrétne podujatia, v závislosti od požiadaviek objednávateľa. Veľký úspech má napr. samostatný program ľudovej hudby a speváckej skupiny, ale aj vybrané čísla toho najlepšieho z tanečných choreografií SĽUK-u.

Vianočný koncert

Vianočný koncert

Najkrajšie slovenské ľudové koledy, vianočné piesne a pastorále v podaní ľudovej hudby a speváckej skupiny SĽUK-u so svojimi sólistami.

 

Ľudová hudba SĽUK-u:
Zuzana Pokorná – primáška, 1. husle
Jozef Lednický – 1 husle, fujara, píšťalky, rolničky, spev
Peter Rogel – 2. husle, basová píšťala
Peter Mikulec – viola
Matej Šajgalík – viola
Andrej Jarolín – cimbal, trombita
Tomáš Gašpierik– kontrabas
Hana Varmužová – flauta, zobcová flauta

 

Spevácka skupina SĽUK-u:
Adriana Jarolínová, Alžbeta Michalovičová, Eva Miškovičová, Mária Nagyová, Dana Sihelská, Silvia Vitteková, Ivana Bohdalová, Dominika Hromníková, Petra Vraňáková

Dĺžka programu: 60 min.

Špecifikácia programu: hudobný program vhodný pre menšie i väčšie javiská

Fotogaléria