SĽUK-u vo svojom repertoári ponúka rôznorodé formy javiskového prevedenia ľudového umenia s dôrazom na poslanie, ktoré mu vyplýva zo štatútu. Jednotlivé programy sa odlišujú mierou štylizácie, žánrom i tematikou, a tak si každý divák môže nájsť, čo mu je najbližšie – klasické folklórne programy aj programy s odvážnymi posunmi do iných žánrov, celosúborové výpravné programy i komorné tanečné divadlo či hudobný koncert a samozrejme, zábavné i výchovné programy pre deti. Výnimočnosť tohto umeleckého telesa je aj v tom, že v „živom“ repertoári má vždy minimálne šesť programov, čo potvrdzuje jeho profesionalitu.
Okrem celovečerných repertoárových programov môže SĽUK zostaviť program vhodný pre konkrétne podujatia, v závislosti od požiadaviek objednávateľa. Veľký úspech má napr. samostatný program ľudovej hudby a speváckej skupiny, ale aj vybrané čísla toho najlepšieho z tanečných choreografií SĽUK-u.

Krajinka

Krajinka

Premiéra: 13., 14.4. 2018

Krajinka je komorný program sólistov SĽUK-u. Je to dynamická, pestrofarebná koláž ľudovej hudby, piesní a tanca z celého územia Slovenska. Program odráža neobyčajne bohatú, a stále živú, rôznorodosť slovenského folklóru, s ktorou sa dodnes stretávame pri rôznych tradičných tanečných a speváckych príležitostiach (svadby, krstiny, rodinné oslavy, tanečné zábavy, folklórne festivaly a pod.) na vidieku i v mestách. Program je vhodný pre reprezentatívne podujatia ktoré majú obmedzený priestor javiska.

Námet, scenár a réžia: Juraj Hamar, Stanislav Marišler
Dramaturgia: Lenka Filipová
Choreografia: Ján Blaho, Marek Grega, Stanislav Marišler
Hudba: Andrej Jarolín, Róbert Lakatoš, Peter Michalovič, Peter Mikulec, Stano Palúch
Scéna: Julo Nagy
Kostýmy: SĽUK
Svetelný dizajn: Ján Ševčík
Grafický dizajn: Julo Nagy

Dĺžka programu: 70 minút

Špecifikácia programu: komorný hudobno-tanečný program vhodný pre menšie javiská

Fotogaléria