Zo zlatého fondu Juraja Kubánku

Zo zlatého fondu Juraja Kubánku

SĽUK udržiava vo svojom repertoári program zostavený z najúspešnejších diel najvýraznejšej choreografickej osobnosti SĽUK-u Juraja Kubánku. Počas svojho viac ako štyridsaťročného pôsobenia v tomto telese na poste choreografa i umeleckého šéfa vytvoril dnes už legendárne tance ako Hviezdnatá noc, Vlachiko, Tatranskí orli, Podpolianska mlaď a mnohé ďalšie. Ich úspech je výsledkom jedinečného choreografického rukopisu a poetiky tanečných kompozícií Juraja Kubánku, v spojení s monumentálnou hudbou T. Andrašovana, S. Stračinu či J. Cikkera.

Choreografia: Juraj Kubánka

Hudba: Tibor Andrašovan, Ján Cikker, Svetozár Stračina, Štefan Molota

Účinkujú: tanečný súbor, ľudová hudba a spevácka skupina

Dĺžka programu: 80 minút - 90 minút

Špecifikácia programu: hudobno-tanečný program vhodný pre väčšie javiská