Výber z tvorby

Výber z tvorby

Výber z tvorby je klasickým a divácky veľmi obľúbeným typom folklórneho programu. Predstavuje pestrú a variabilnú mozaiku ľudových tancov a piesní z rozmanitej umeleckej tvorby SĽUK-u v podaní profesionálneho tanečného súboru, ľudovej hudby a ženskej speváckej skupiny.

Hudobno-tanečné a spevácke čísla s rôznou úrovňou štylizácie a možnými presahmi do iných umeleckých žánrov, ponúkajú divákom nezabudnuteľný umelecký zážitok.  

Choreografia: Juraj Kubánka, Stanislav Marišler, Ján Blaho, Ján Ševčík, Jaroslav Moravčík, Ervín Varga a i.
Hudba: Tibor Andrašovan, Ján Cikker, Svetozár Stračina, Štefan Molota, Stano Palúch a i.
Účinkujú: tanečný súbor, ľudová hudba a spevácka skupina SĽUK-u

 

Dĺžka programu: variabilná (podľa požiadaviek) 

Špecifikácia programu: program vhodný pre menšie i väčšie javiská

Fotogaléria