Vstupenky

Jááánošííík po tristo rokoch alebo Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
27.3. 2017 o 19:00 hod.
RND, Bratislava
Viac informácií nájdete na www.rnd.sk

Jááánošííík po tristo rokoch alebo Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
28.3. 2017 o 19:00 hod.
RND, Bratislava
Viac informácií nájdete na www.rnd.sk

Slávnostné otvorenie Kina SĽUK - Rodná zem
30.3. 2017 o 18:00 hod.
Divadlo SĽUK
Viac informácií o vstupenkách na www.kino.sluk.sk

Ornamenty
31.3. 2017 o 19:00 hod.
Grand Prix Svetozára Stračinu, Galaprogram 2017
Slovenský rozhlas, Bratislava
Vstup voľný - Viac informácií o programe na www.ticketportal.sk

Jááánošííík po tristo rokoch alebo Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
11.4. 2017 o 19:00 hod.
RND, Bratislava
Viac informácií nájdete na www.rnd.sk

Jááánošííík po tristo rokoch alebo Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
12.4. 2017 o 19:00 hod.
RND, Bratislava
Viac informácií nájdete na www.rnd.sk

Krížom-krážom
20.4. 2017 o 19:00 hod.
Divadlo SĽUK
Viac informácií o vstupenkách na www.divadlo.sluk.sk

Jááánošííík po tristo rokoch alebo Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
24.4. 2017 o 19:00 hod.
RND, Bratislava
Viac informácií nájdete na www.rnd.sk

Genezis
4.5. 2017 o 19:00 hod.
Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava, Bratislava
Viac informácií o vstupenkách na www.mestskedivadlo.sk

Kriížom-krážom
6.5. 2017 o 16:00 hod.
Podjavorinské folklórne slávnosti, Lubina
Vstupenky na mieste.

Jááánošííík po tristo rokoch alebo Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
17.5. 2017 o 16:30 a 19:30 hod.
Dom odborov, Žilina
Viac informácií nájdete na www.ticketportal.sk

Jááánošííík po tristo rokoch alebo Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
18.5. 2017 o 19:00 hod.
RND, Bratislava
Viac informácií nájdete na www.rnd.sk

Jááánošííík po tristo rokoch alebo Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
19.5. 2017 o 19:00 hod.
RND, Bratislava
Viac informácií nájdete na www.rnd.sk

Jááánošííík po tristo rokoch alebo Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
29.5. 2017 o 19:00 hod.
RND, Bratislava
Viac informácií nájdete na www.rnd.sk

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna