Vstupenky

Genezis
15.11. 2017 o 19:00 hod.
Dom kultúry, Liptovský Mikuláš
Vstupenky na www.ticketportal.sk

Genezis
16.11. 2017 o 19:00 hod.
Dom odborov Strojár, Martin
Vstupenky na www.ticketportal.sk

Jááánošííík po tristo rokoch alebo  Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
27.11. 2017 o 19:00 hod.
RND, Bratislava
Vstupenky na www.rnd.sk

Genezis
1.12. 2017 o 18:00 hod.
Dom kultúry, Rimavská Sobota
Viac informácií na www.domkultury-rs.sk

Vianočný koncert Ľudovej hudby SĽUK-u so svojimi sólistam
5.12. 2017 o 18:00 hod.
Evanjelický kostol, Memorandové námestie, Martin
Vstupenky na www.predpredaj.zoznam.sk

Slovenské Vianoce
9.12. 2017 o 19:00 hod.
Dom kultúry, Prievidza
Vstupenky v predaji v pokladni DK Prievidza

Slovenské Vianoce
16.12. 2017 o 19:00 hod.
Divadlo SĽUK
Vstupenky na www.divadlo.sluk.sk

Slovenské Vianoce
18.12. 2017 o 18:30 hod.
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen
Vstupenky na www.djgt.sk

Jááánošííík po tristo rokoch alebo  Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
19.12. 2017 o 19:00 hod.
RND, Bratislava
Vstupenky na www.rnd.sk

Jááánošííík po tristo rokoch alebo  Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
20.12. 2017 o 19:00 hod.
RND, Bratislava
Vstupenky na www.rnd.sk

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna