Vstupenky

Jááánošííík po tristo rokoch alebo  Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
17.10. 2017 o 19:00 hod.
RND, Bratislava
Vstupenky na www.rnd.sk

Jááánošííík po tristo rokoch alebo  Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
18.10. 2017 o 19:00 hod.
RND, Bratislava
Vstupenky na www.rnd.sk

Jááánošííík po tristo rokoch alebo  Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
19.10. 2017 o 19:00 hod.
RND, Bratislava
Vstupenky na www.rnd.sk

Krížom-krážom
20.10. 2017 o 19:00 hod.
Zem tancuje a spieva na Horehroní, Aréna Brezno
Vstupenky na www.ticketportal.sk

Ornamenty
21.10.2017 o 20:30 hod.
Orava Jazz Festival, Námestovo
Vstupenky v predpredaji na www.oravajazz.sk alebo na mieste

Ornamenty
27.10.2017 o 19:00 hod.
Divadlo SĽUK
Vstupenky na www.divadlo.sluk.sk

Genezis
9.11. 2017 o 19:00 hod.
Divadlo SĽUK
Vstupenky na www.divadlo.sluk.sk

Genezis
13.11. 2017 o 19:00 hod.
Divadlo Grand, Košice
Vstupenky na www.ticketportal.sk

Genezis
15.11. 2017 o 19:00 hod.
Dom kultúry, Liptovský Mikuláš
Vstupenky na www.ticketportal.sk

Genezis
16.11. 2017 o 19:00 hod.
Dom odborov Strojár, Martin
Vstupenky na www.ticketportal.sk

Jááánošííík po tristo rokoch alebo  Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK
27.11. 2017 o 19:00 hod.
RND, Bratislava
Vstupenky na www.rnd.sk

Slovenské Vianoce
16.12. 2017 o 19:00 hod.
Divadlo SĽUK
Vstupenky na www.divadlo.sluk.sk

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna