Knižné publikácie

SĽUK 1949 – 2004

SĽUK 1949 – 2004

Faktografická kniha histórie SĽUK–u, diel, ktoré v ňom vznikli a osobností, ktoré v ňom pôsobili do jeho vzniku až po jeho 60. výročie

Obsah:
Podmienky vzniku
Príprava prvého programu
Po prvom programe
Päťdesiate roky
Šesťdesiate roky
Sedemdesiate roky
Osemdesiate roky
Súčasnosť
Premiéry a niektoré ďaľšie významné programy
Dokumentácia

Cena: 4,-€ + poštovné
Objednávky: 02/204 78 200, sluk@sluk.sk
 

Knižné publikácie Centra pre tradičnú ľudovú kultúru

Knižné publikácie si môžete pozrieť na stránke CTĽK.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna