Prenájom priestorov

V atraktívnom prostredí, v bezprostrednej blízkosti rusovského parku ponúkame možnosť využiť priestory Divadla SĽUK a priľahlých externých priestorov pre:

  • kultúrne podujatia (umelecké produkcie, tvorivé dielne…)
  • firemné podujatia (konferencie, firemné večierky…)

Prenájom priestorov budovy:

  • Divadlo SĽUK (divadelná sála/kino sála) – hľadisko – foyer (kapacita hľadiska 184 miest, veľkosť javiska 10x14 m): 100€/hodina, celý deň/600€
  • Veľká baletná sála (22 x 8m): 50€/hodina, celý deň/400€
  • Malá baletná sála (15 x 8m): 25€/hodina
  • Letná scéna (dláždená terasa 562,5 m2; z toho 244,85 m2 krytá terasa): 30€/hodina

Parkovisko v areáli SĽUKu; kapacita cca. 50 áut

Žiadosti o prenájom zasielajte na e-mail: sluk@sluk.sk

 

 

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna