Prenájom priestorov

Prenájom priestorov od 1. 10. 2022 - cenník

V atraktívnom prostredí, v bezprostrednej blízkosti rusovského parku ponúkame možnosť využiť priestory Divadla SĽUK a priľahlých externých priestorov pre:

  • kultúrne podujatia (umelecké produkcie, tvorivé dielne…)
  • firemné podujatia (konferencie, prezentácie…)

Prenájom priestorov budovy:

Divadlo SĽUK - divadelná sála/kino sála – hľadisko – foyer 

Podrobné technické parametre javiska tu

kapacita hľadiska 184 miest;  javisko: 10 m (šírka) × 14 m (hĺbka) × 7 m (výška):

Prenájom od 07:00 do 17:00 hodiny – 120 €/hodina

Prenájom od 17:00 do 07:00 hodiny – 130 €/hodina

Veľká tanečná sála (22 × 8 m):

Prenájom od 07:00 do 17:00 hodiny – 60 €/hodina

Prenájom od 17:00 do 07:00 hodiny – 70 €/hodina

Malá tanečná sála (15 × 8 m):

Prenájom od 07:00 do 17:00 hodiny – 30 €/hodina

Prenájom od 17:00 do 07:00 hodiny – 40 €/hodina

Letná scéna (dláždená terasa 562,5 m2; z toho 244,85 m2 krytá terasa): 

Prenájom od 07:00 do 17:00 hodiny – 35 €/hodina

Prenájom od 17:00 do 07:00 hodiny – 45 €/hodina

Ostatné služby (napr. služby zvukára, osvetľovača...) budú dohodnuté individuálne, podľa konkrétnych požiadaviek nájomcu.

Parkovisko v areáli SĽUK-u; kapacita cca 50 áut

Žiadosti o prenájom zasielajte na e-mail: sluk@sluk.sk

 

 

 

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna