Produkcia

V prípade záujmu zabezpečujeme okrem prenájmu priestorov kompletné služby súvisiace s organizáciou spoločenského či kultúrneho podujatia:

 • zabezpečenie technických požiadaviek
 • svetelná, zvuková, javisková réžia
 • príprava scény a priestorov
 • služby počas prenájmu
 • realizácia umeleckého programu SĽUKu a iných telies
 • doprava
 • catering
 • poradenský servis
 • strážna služba

Súčasťou ponúkaných služieb je aj spestrenie podujatia umeleckým programom SĽUK–u. Repertoár SĽUK–u je naozaj rozmanitý, preto sa vieme dokonale prispôsobiť charakteru podujatia a požiadavkám klienta.

Ponúkame jednotlivé čísla, ale aj kompaktné programy:

 • celosúborové hudobno-tanečné programy (viď Repertoár)
 • komorné hudobno-tanečné programy
 • umelecký program ľudovej hudby

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna