Konkurz do SĽUK-u

Slovenský ľudový umelecký kolektív vypisuje konkurz do profesionálnej tanečnej zložky.

POŽIADAVKY

• vek min. 17 rokov

• ľudový tanec na pokročilej úrovni

• základná znalosť klasického tanca a iných tanečných techník

Prihlášku s profesijným životopisom a fotografiou je potrebné poslať e-mailom na adresu: natasa.hesekova@sluk.sk, alebo písomne na adresu:
Slovenský ľudový umelecký kolektív, Balkánska 31/66, 853 08 Bratislava.
Bližšie informácie: + 421 911 022 033

Konkurz sa uskutoční 10. 5. 2024 o 9:00
SĽUK, Balkánska 31/66, Bratislava – Rusovce