Konkurz do tanečnej zložky

Konkurz do profesionálnej tanečnej zložky sa bude konať 21. 4. 2023 o 9.00

v priestoroch umeleckej scény SĽUKu Balkánska 31/66, 853 08 Bratislava.

Prihlášku s profesijným životopisom a fotografiou je potrebné poslať

e-mailom na adresu: tanec@sluk.sk, alebo písomne na adresu:

Slovenský ľudový umelecký kolektív, Balkánska 31/66, 853 08 Bratislava.

Bližšie informácie: +421 911 022 033

POŽIADAVKY: 

* vek minimálne 17 rokov

* ľudový tanec na pokročilej úrovni

* základná znalosť klasického tanca a iných tanečných techník

Konkurz