Program venovaný choreografickej tvorbe Juraja Kubánku

Dĺžka predstavenia:
80 minút
Premiéra:
4. apríla 2019
Špecifikácia programu:
Hudobno-tanečný program vhodný pre väčšie javiská

Retrospektívny pohľad na tvorbu významného slovenského choreografa a režiséra Juraja Kubánku (1928), ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil vývoj slovenského (v širšom kontexte aj medzinárodného) tanečného umenia a scénického folklorizmu. Juraj Kubánka bol spoluzakladateľom umeleckého súboru Lúčnica (1948), ale jeho pôsobenie je najmä späté s tvorbou pre Slovenský ľudový umelecký kolektív v ktorom dlhoročne pôsobil aj ako umelecký vedúci (1949–1993).

Program prináša divákom na scénu podobu multimediálneho projektu, v ktorom SĽUK predstaví výber viacerých diel z choreografickej tvorby majstra Kubánku z rokov 1954–1980. Tance budú uvedené v pôvodných kostýmoch s pôvodnými hudobnými kompozíciami, v naštudovaní a interpretácii súčasnej generácie tanečných umelcov SĽUK‑u.

Choreografia: Juraj Kubánka
Hudba: Tibor Andrašovan, Ján Cikker, Svetozár Stračina, Štefan Molota

Účinkujú

Program Juraj Kubánka – Pocta majstrovi sme uviedli

Divadlo SĽUK, Rusovce
Skip to content