Prenájom

Divadlo SĽUK poskytuje na prenájom divadelnú sálu aj s priľahlými priestormi – foyer, šatne pre divákov, technické zázemie a zázemie pre účinkujúcich na realizáciu kultúrnych, spoločenských i firemných podujatí.

Ďalšie priestory, vhodné na usporadúvanie svadieb, rodinných osláv, firemných eventov, tvorivých dielní, seminárov a nácvikov rôznych umeleckých zoskupení, sú baletné sály. Viac informácii o ich prenájme tu.

V prípade otázok či záujmu o prenájom kontaktujte Jaroslava Gižického, tel. č.: +421 2 204 78 207, jaroslav.gizicky@sluk.sk.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna