Kolektívna zmluva SĽUK

Kolektívna zmluva na rok 2021

Príloha 1

 

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna