Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra SĽUK-u 2021

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna