Prenájom nehnuteľností

Identifikácia organizácie:

Názov organizácie: Slovenský ľudový umelecký kolektív
Sídlo: Balkánska 31, 853 08 Bratislava
Riaditeľ: Mgr. Juraj HAMAR, CSc.
Zriaďovateľ: Ministerstvo kultúry SR
Forma hospodárenia: príspevková organizácia
Kontakt: Jaroslav Gižický Tel: 02/20478207 mobil: 0905 444 646

Prenájom nehnuteľností 1.1.2011

# rozloha (v m2) cena (€/m2/rok) dĺžka nájmu typ priestorov lokalita nájomca pozn.
1. 187,68 39,83 1.12.2008
1.12.2013
Reštauračné priestory Balkánska31
85308
Bratislava
živnostník  
2. 289
40
33,19
39,83
1.6.2006
31.5.2011
Skladové priestory
Kancelárske priestory
Balkánska31
85308
Bratislava
živnostník  
3. 96 106,22 1.10.2007
1.10.2012
Zvukové nahrávacie štúdio Balkánska31
85308
Bratislava
živnostník  

Vysvetlivky:
typ priestorov – administratívne, resp. kancelárske priestory, sklady, garáže, laboratória, parkovacie boxy a pod.
lokalita – uviesť názov mesta, mestskú časť a ulicu
poznámka – uviesť prípadnú zmenu ceny nájmu, zmenu výmery prenajímanej plochy spolu s dátumom uskutočnenia jednotlivých zmien; ďalej uviesť prípadné predčasné ukončenie zmluvy spolu s dátumom ukončenia a predĺženie trvania zmluvy (s termínom dokedy bola zmluva predĺžená)

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna