Zmluvy rezortu MK SR

V súlade s uznesením vlády SR č. 491/2010 a usmernením Úradu vlády SR sú všetky zmluvy rozpočtových a príspevkových organizácií MKCR SR zverejnené na stránke Zmluvy rezortu MKCR SR.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna