Tanečný súbor

Dominantným telesom SĽUK–u je tanečný súbor. Tvorí ho 26 profesionálnych tanečníkov, ktorí vyšli z radov absolventov tanečných konzervatórií a odborov tanečného umenia na vysokých školách so zameraním na umenie alebo zaujali ako výrazní taneční interpreti tradičného ľudového tanca.

Každodenná príprava tanečníkov zahŕňa kondičné tréningy, prípravu formou techník klasického baletu a regionálnych odlišností ľudového tanca. Tým sa zaručuje špičková interpretácia tanečných kreácií porovnateľných s výkonmi vrcholových športovcov.

Keďže repertoár SĽUK–u je mierou štylizácie a formou veľmi rôznorodý, vyžaduje to od každého interpreta neustálu prácu na sebe nielen po technickej, ale i umeleckej stránke. Tanečníci účinkovaním v SĽUK–u získavajú aj skúsenosti s technikami súčasného tanca, rôznych podôb javiskového pohybu i činoherného herectva.

Umeleckým vedúcim SĽUK–u je doc. Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD. Vedúcim tanečného súboru je Mgr. art. Ján Ševčík, asistentkou Nataša Heseková a korepetítorom Ján Bulla.

Členovia tanečného súboru:

Klára Bičejová, Dorota Bystrianska, Sára Danielová, Aneta Hradilová, Mária Hrúzová, Simona Ivanovičová, Zuzana Kurincová, Martina Nadzamová, Melánia Ondrejčíková, Veronika Príbulová, Viktória Purdeková, Brigita Stráňavčinová, Frederika Stráňavčinová, Vivien Takácsová, Petra Vajdíková, Lucie Zubrová 

Lukáš Cahlík, Patrik Frena, Vladimír Frištik, Marek Grega,Tomáš Husár, Matúš Kotuľak, Michal Kvasnička, Dominik Lukáč, Roman Majer, Samuel Maťaš, Kristián Sorokáč, Matej Tkáč, Viktor Voško          

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna