Umelecké vedenie

doc. Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD.
umelecký vedúci
Je absolventom Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor pedagogika ľudového tanca. V rokoch 1995 – 2010 bol tanečníkom, sólistom a neskôr pedagógom US Lúčnica. Po ukončení doktorandského štúdia začal pôsobiť ako odborný asistent na Katedre tanečnej tvorby v Bratislave. Je spoluorganizátorom a lektorom odborných seminárov a školení a je členom odborných komisií a porôt tanečných súťaží. Choreograficky tvoril pre viaceré folklórne súbory na Slovensku, pre SĽUK a rôzne tanečné projekty. Ako umelecký vedúci SĽUK-u pôsobí od augusta 2010.

Mgr. art. Ján Ševčík
vedúci tanečného súboru
Vyštudoval choreografiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Ako tanečník pôsobil v umeleckých telesách rôznych tanečných štýlov: US Lúčnica, Bratislavské divadlo tanca, Nová scéna a súbor Jána Ďurovčíka. V rokoch 2001 až 2011 pôsobil ako sólista v Medzinárodnom divadle tanca v Amsterdame (Het Internationaal Danstheater). V Holandsku dostal aj prvé príležitosti rozvíjať svoj choreografický talent – v domovskom súbore IDT, Introdans a deWereldDansFabriek. Doma na Slovensku sa ako choreograf predstavil v roku 2010 v komponovanom večere súčasnej choreografickej tvorby Baletu SND Made in Slovakia. V SĽUK-u v tom istom roku choreograficky spolupracoval na tanečnej inscenácii Chorea Slovaca – Tanečné etudy pre SĽUK. Vedúcim tanečného súboru SĽUK-u je od decembra 2011.

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna