Titulna fotka

Emil Rusko

Prvý riaditeľ SĽUK–u

* 27. júna 1900, Ľubietová
† 9. mája 1961, Bratislava

Básnik, dramatik, prekladateľ z češtiny, maďarčiny a rumunčiny, oduševnený iniciátor a organizátor rozhlasového vysielania v Košiciach a Bratislave, rozhlasový režisér a dramaturg, interpret slovenského piesňového folklóru, talentovaný a skúsený reportér Československého rozhlasu, rozhlasový aj divadelný herec, zakladateľ školského rozhlasu v Československu. Povereníctvo informácií a osvety poverilo 17. novembra 1948, svojím dekrétom číslo 2222/1948, Emila Ruska organizovaním umeleckého ľudového súboru na strednom Slovensku. Do 31. decembra 1948 bol jediným profesionálnym organizátorom novovznikajúceho kolektívu. Jeho sídlo bolo vo Zvolene.

4. decembra 1948 požiadal Povereníctvo informácií a osvety, aby za umeleckého šéfa pripravovaného telesa vymenovalo Pavla Tonkoviča. Túto svoju požiadavku presadil a 1. januára 1949 nastúpil Pavol Tonkovič na neplatenú dovolenku, počas ktorej bol menovaný do funkcie umeleckého vedúceho.

Pod Ruskovým vedením organizačný tím vo februári 1949 rozposlal do všetkých ústredných obcí tlačený dotazník, ktorý tvoril základný krok náboru členstva. Prihlásilo sa 900 uchádzačov. Celkovo bolo vyskúšaných cca 700 uchádzačov o členstvo v jednotlivých regiónoch.

1. mája 1949 nastúpilo do SĽUK–u 38 tanečníkov, 15. mája 48 členov speváckeho zboru, a 1. júna 18 členov orchestra. Emil Rusko doviedol celý kolektív k prvému programu SĽUK–u, ktorý sa uskutočnil 29. augusta 1949 na námestí vo Zvolene a viedol ho nasledujúce dva roky.

Emil-Rusko

Emil Rusko bol riaditeľom SĽUK–u od 17.11.1948 do 30.11.1951.

Vladimír Kyseľ

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna