Titulna fotka

Milan Ševčík

tanečník, tanečný pedagóg a vedúci tanečného súboru

Do SĽUK–u nastúpil ako 15–ročný, pôsobil v ňom v rokoch 1951 – 1994. V SĽUK–u sa stal vedúcim súboru elévov SĽUK–u (1977), neskôr tanečným pedagógom (1980) a vedúcim tanečného súboru (1989). Absolvoval štúdium na Katedre tanečnej tvorby na VŠMU a v rokoch 1973–75 študoval na choreografickom učilišti MACHU v Moskve.

„K tým, ktorých sme medzi Sľukármi obdivovali ako tanečníkov, patril najmä Milan Ševčík. Bol pre nás nedosiahnuteľným vzorom. V technike skoku, v rotácii, v elegancii, v razantnosti predvádzania charakterových tancov, v hereckom prejave, v gestách, v úsmeve či mimike tváre, na ktorú sa nepreniesol jedinký kŕč z výkonu celého tela. Jeho tvár bola vždy pokojná, ale bez masky. On v náročnom skoku dokázal ešte aj „mrknúť mihalnicou“.

Toto všetko, čím disponoval, bolo obohatené priamosťou v jednaní, otvorenosťou, za ktorou sa neskrýval žiaden úskok. Ak mali mnohí Lúčničiari a Sľukári nejaký vzor, idol, tak ním bol Milan Ševčík. Tanečník, aj človek, PAR EXELLANCE.“

Doc. Ing. Viliam Gruska;
z multimediálnej výstavy o SĽUK–u METAMORFÓZY

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna