Titulna fotka

Štefan a Július Antalíkovci

Mgr. art. Július Antalík

člen tanečného súboru a sólista, tanečný pedagóg a vedúci tanečného súboru, manažér a inšpicient SĽUK–u

* 30.6.1931, Veľký Lipník
† 30.10.2006, Bratislava

Disponoval výborným rytmom, muzikálnosťou a ľahkosťou pohybu. Pomerne skoro si aj vďaka týmto danostiam osvojil tanečnú techniku a zaradil sa medzi sólistov tanečného súboru. Veľmi presvedčivo sa zhostil postavy fašistického dôstojníka v Kubánkovom tanci Zaviatym chodníčkom. Citujem: „…vedel choreografov vyprovokovať k presvedčivým výkonom nielen technickým zvládnutím, ale aj charakterom a prežitím. Najciteľnejšie to bolo okrem Antalíkovej a Faltusa v postave fašistického dôstojníka, ktorého predstavoval Ďuso Antalík, a jeho prepracovanosť hereckého prejavu bola prekvapujúca aj v detailoch. Nedá sa zabudnúť na jeho vynikajúce tanečné výkony v Detvianskej veselici a najmä v Podpolianskej mladi.“ Jeho herecký talent sa prejavil aj vo filmoch Martina Ťapáka. Po odchode do dôchodku vykonával funkciu informátora a vrátnika SĽUK–u až do októbra 2006.

Mgr. art. Štefan Antalík

člen tanečného súboru a sólista, tanečný majster, choreograf a režisér

* 30.6.1931, Veľký Lipník
– † 4.11.2000, Bratislava

Rovnako ako jeho brat Július (Ďuso) mal výborný rytmus, bol muzikálny a vyznačoval sa ľahkosťou a mužnou ladnosťou tanečného pohybu. Vynikol v tancoch Drobná, Záletník, Mládežnícky tanec, kde sa prejavil jeho vynikajúci zmysel pre humor. V Povesti o Jánošíkovi sa výborne zhostil postavy pandúra a vďaka svojmu perfektnému rytmu aj bubeníka, často v neľahkých podmienkach, kde nebolo pre spevákov a iné okolnosti počuť orchester. Okrem pedagogickej činnosti sa venoval aj choreografii a réžii.

Spomeniem aspoň veľmi vydarený tanec Pri tekovskom hajlochu, v jeho choreografii na hudbu Jozefa Štelzera. V roku 1998 spolu s bratom Ďusom naštudoval choreografie Juraja Kubánku pre program Jubileum. Štefan Antalík (Piťo) sa v ostatných rokoch svojho pôsobenia v SĽUK–u intenzívne venoval pohybovej príprave speváckeho zboru, ktorý čoraz častejšie pripravoval veľké komponované programy. Na viacerých programoch sa podieľal aj ako choreograf a režisér. V SĽUK–u pôsobil a aktívne pracoval 41 rokov. Po odchode do dôchodku naďalej externe spolupracoval so SĽUK–om a bol s ním v neustálom kontakte až do svojej smrti.

Fakty z archívu SĽUK–u a stopy v pamäti, ktoré zostali Mgr.art Hede Melicherovej

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna