Titulna fotka

Svetozár Stračina

Svetozár Stračina – absolvent  Štátneho konzervatória (kompozícia, akordeón) pokračoval v univerzitných štúdiách na Katedre hudobnej vedy UK. Počas štúdií sa zapájal do umeleckého úsilia mladej generácie - svojich spolužiakov a rovesníkov (Divadlo pantomímy, Divadlo poézie, Divadlo hudby, Divadlo obrazov atd.), ktorá sa orientovala na moderné prúdy a intenzívne sa venoval samovzdelávaniu v rôznych oblastiach umenia, čo bolo napokon  príznačné pre celý jeho život.

Zlomové a určujúce pre jeho ďalšiu tvorbu boli jeho prvé stretnutia s Lúčnicou  a prof. Štefanom Nosáľom (1960 -61). 

Svetozár Stračina patrí medzi tých autorov, ktorí našli nové pokračovania a riešenia vo vzťahu k našej hudobnej tradícii. Osvojil si atmosféru v ktorej ľudová hudba žila a žije a tú dokázal vniesť do svojich kompozícií. 

Vytvoril množstvo hudobných diel, samostatných i v spolupráci s inými umelcami, napr.:

•    hudba k filmom a televíznym inscenáciám (okolo 160, napr: Pacho , hybský zbojník, Neďaleko do neba, Sváko Ragan, Alžbetin dvor../,

•    scénická hudba pre rozhlas, divadlá a rôzne malé javiskové formy, 

•    spracovania sakrálnych tém: časti zbierky Andreja Kmeťa - Betlehemský večný salaš,  anonym z XVIII. stor. – Bardejovské pastorely, hudba k scénickému tancu: Cesty života, 

•    viac ako 130 opusov pre Lúčnicu a SĽUK, množstvo kompozícií pre OĽUN, spracovania pre mnohých spevákov (H. Hulejová, H. Záhradníková, D. Laščiaková, M. Seredič, J. Ambróz, A. Vargicová, ĽH bratov Muchovcov, atď. 

Neúnavne a systematicky spolupracoval na podpore folklórneho hnutia na Slovensku.
So SĽUK-om spolupracoval v rokoch 1967 – 1996. V tomto čase vytvoril hudbu k 43 programovým číslam. Bol iniciátorom a autorom hudby k programu Haravara, ktorý žiaľ, v roku 1996 nestihol dokončiť – hudbu po jeho smrti dopísal Ivan Dubecký.

S-Stracina

Pre Svetozára Stračinu bolo mimoriadne dôležité stretávať sa s nositeľmi tradičnej ľudovej kultúry, ktorí boli pre neho jedným z najvýznamnejších inšpiračných zdrojov. Mal bohaté kontakty s ľuďmi pôsobiacimi v oblasti scénického folklorizmu – najmä v začiatkoch  to bola významná spolupráca so súbormi Marína a Vršatec. Na mnohých súťažiach a prehliadkach scénicky spracovaného folklóru bol nekompromisným kritikom, ale predovšetkým láskavým radcom v otázkach hudobnej produkcie súborov i jednotlivcov.  

Mimoriadne významná je jeho spolupráca s V.J. Gruskom, J. Dubovcom a ďalšími na tvorbe gramoalbumov s tradičnou hudbou Oravy, Liptova, Podpoľania,  Pohronia, Kysúc a Terchovskej doliny.
Svetozár Stračina bol človek družnej, veselej povahy, ostrovtipu, ale i nejednej bohémskej „slabosti". 

(spracované z podkladov Angely Vargicovej)

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna