2012

Detský tábor múz sa po prvý raz uskutočnil v dňoch 16. – 20.7. 2012 v SĽUK-u.

Počas piatich dní sa deti stretli s mnohými profesionálnymi umelcami, pôsobiacimi na Slovensku i v zahraničí. V Tábore múz 2012 mali účastníci tábora mimoriadne bohatý program. Jednotlivé workshopy viedli odborní lektori:

  •  multimediálny workshop – Doc. Mgr. Anton Szomolányi, Art. D. 
  •  workshop o bábkovom divadle - Doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD. 
  •  workshop o scénografii - Mgr. art. Marek Hollý 
  •  workshop o kostýmoch - Mgr. art. Katarína Holková  
  •  workshop o divadelnej réžii - Mgr. art. Peter Maťo 
  •  workshop o hudobných nástrojoch - Robert Žilík 
  •  tanečný workshop - Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD. 

Na konci tábora sme spolu s deťmi rodičom, starým rodičom a blízkym odprezentovali, čo sme celý týždeň v tábore robili a spoločne sme grilovačkou a neformálnym stretnutím rodičov, detí, predstaviteľov SĽUK-u a externých lektorov a animátorov ukončili tak prvý ročník tábora. 

O tom, aký bol tábor múz v roku 2012 sa dozviete viac aj tu:
Správy STV
Slovenský rozhlas
Západoslovenská televízia

 

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna