2013

Tábor múz 2013

Výchovno-vzdelávací denný detský tábor pre deti od 6 do 12 rokov

Hoci umelecký súbor SĽUK-u si v júli užíval zaslúženú dovolenku, organizačný a tvorivý tím už druhý rok v  priestoroch SĽUK-u organizoval  v dňoch 22.- 26.7. 2013 denný tábor pre deti od 6 do 12 rokov s názvom DETSKÝ TÁBOR MÚZ. Aj takouto nezvyčajnou formou si chceme vychovávať detského diváka a viesť ho k poznaniu ľudovej kultúry, ale aj procesu tvorby divadelnej inscenácie a krás umenia vôbec.

Témou tohtoročného Tábora múz bol okrem spoznávania múz – hudby, výtvarného umenia, tanca či divadla, aj Slovenský rok. Tridsaťštyri detí sa po celý týždeň oboznamovali so zvykmi našich predkov. Prostredníctvom napínavých súťaží, hádaniek a kvízov sa zoznámili s prvkami nehmotného kultúrneho dedičstva, ako je fujara, gajdy, ručné zvonenie, maľované ornamenty na dreveniciach v Čičmanoch a pod. Najlepšie si deti vždy zapamätali fascinujúce legendy o krutej smrti i zázrakoch svätých – Floriánovi, Urbanovi, Žofii, Barbore či Lucii a dnes už veľmi dobre vedia, s akými zvykmi sa deň ich mena spája. Kalendárny rok ľudových zvykov sme uzavreli v piatok spoločným zdobením medovníkov a vzájomným odovzdávaním si darčekov.

Každý deň mali deti mimoriadne bohatý program plný workshopov, ktoré viedli odborní lektori – naučili sa pravidlá dobrej fotografie na fotografickom workshope (lektori: Michal Veselský, Martin Kleibl), v rámci workshopu so známym scénografom Marekom Hollým si vyrobili maketu scény, na workshope o ľudovom divadle s riaditeľom SĽUK-u Jurajom Hamarom sa dozvedeli, ako si jednoducho vyrobiť tradičné masky alebo sa správne nalíčiť na fašiangovú zábavu, videli predstavenie ľudového bábkového divadla a sami si hranie s bábkami vyskúšali. A samozrejme, keďže tábor je v SĽUK-u, nesmela chýbať dennodenná tanečná rozcvička pod vedením jeho umeleckého šéfa Stanislava Marišlera.

Tento rok pribudlo aj viac workshopov, ktoré priblížili deťom, ako ľudia trávili voľný čas bez televízorov a počítačov a cibrili ich zručnosť. Vyrábali teda šperky a ozdoby z drôtu a nití (workshop dDrôtikovania s lektorkou Monikou Velšicovou) a ozdobovali rôzne predmety servítkovou technikou (workshop Šikovné ručičky so Zuzanou Hajkovou). Na prehliadke múzea Gerulata sa deti dozvedeli o dávnej histórii územia Rusoviec a spôsobe života starých Rimanov. Najvzrušujúcejším bol večer, kedy deti mohli v SĽUK-u aj prespať. Špeciálnym hosťom bol vtedy bača Čalamacha (hudobník a rozprávač Ľubomír Tatarka), ktorý deťom rozprával o živote na salaši, zahral na píšťalku, fujaru i gajdy. Po opekačke a nočnom pochode pre odvážnych deťom na dobrú noc zahrala ľudová hudba. 

Peknou tradíciou je aj krátky program, ktorý si v piatok deti pripravia pre svojich rodičov a v ktorom tvorivý tím prezentuje rodičom, čo deti za celý týždeň zažili. Výstava detských výtvorov, spoločné posedenie lektorov, detí a ich príbuzných bolo príjemnou bodkou za úžasným týždňom.

Pozrite si aj reportáž Západoslovenskej televízie a vypočujte rozhlasovú reportáž Rádia Regina. O tábore múz sa dočítate aj v Rusovských novinách (august/2013).

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna