FOLKCOOL

FOLKCOOL

Premiéra:

Aj folklór môže byť cool!

Folkcool je cyklus komponovaných podujatí, ktorých cieľom je prezentovať novú tvorbu inšpirovanú folklórom, ale aj súčasnými inscenačnými možnosťami. Chceme prezentovať viac či menej známe osobnosti a umelecké zoskupenia, s ktorými spolupracujeme, alebo ktorých umenie a prácu si vážime. Naším zámerom je divákov nielen zabaviť, ale aj v dobrom slova zmysle vzdelávať, resp. informovať o aktuálnom dianí v oblasti scénického folklorizmu, umenia a tradičnej a ľudovej kultúry.

Pilotný Folkcool

Fašiangový Folkcool

Folkcool Ľudové divadlo

Vianočný Folkcool

Oberačkový Folkcool