Titulna fotka

Folkcool - Ľudové divadlo

FOLKCOOL Ľudové divadlo

V rámci cyklu komponovaných podujatí FOLKCOOL sa vďaka spolupráci SĽUK-u s Ústavom etnológie SAV v Bratislave uskutočnil 23.októbra 2012 program FOLKCOOL Ľudové divadlo. 

Predchádzala mu myšlienka oživiť vedecké články z najnovšieho čísla Slovenského národopisu (3/2012) s témou Ľudové divadlo a spojiť niekedy nudnú vedu so zábavou a umením. V pestrom programe pred očami divákov ožila napríklad aj Hra o sv. Dorote, Betlehemská hra, Džafkulína z Lendaku či Jízda králů. 

Účinkovali v ňom tanečníci SĽUK-u, detské folklórne súbory Hájenka z Bratislavy a Vretienko z Kozároviec, tradičné marionetové divadlo Tyjátr z Nitry, sólisti z folklórnej skupiny Konopa z Kozároviec, tradičná skupina s netradičným názvom Betlehemci s. r. o. z Bratislavy, ľudoví rozprávači Juraj Matiáš z Plachtiniec a Mária Kropáčová z Príbeliec a napokon významná postava moravského folklóru Josef Holcman so svojim synom Janom. V závere programu pokrstili nové číslo Slovenského národopisu riaditeľka Ústavu etnológie SAV Mgr. Tatiana Podolinská, PhD., hlavná redaktorka Slovenského národopisu PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. a riaditeľ SĽUK-u a editor Slovenského národopisu č.3/2012 Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.

Pozrite si reportáž z tohto podujatia v Správach Slovenskej televízie.

Reflexia podujatia FOLKCOOL Ľudové divadlo na webovej stránke Slovenskej akadémie vied


profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna