Vianočný Folkcool

Vianočný FOLKCOOL pre deti a rodičov

Ďalší z programov, ktoré netradičným spôsobom predstavuje divákom folklór a umenie inšpirované folklórom, sa bude niesť v duchu vianočnej atmosféry. Nebudú to však len koledy a vinše, ktoré boli súčasťou duchovnej atmosféry Vianoc našich predkov. V tomto období bolo v kalendári mnoho mien, ktoré boli spojené s viacerými obyčajami, ale aj piesňami, vinšmi alebo ľudovým divadlom. Možno tak v tento večer stretnete aj Mikuláša, Luciu, Adama s Evou, Dorotu alebo Troch kráľov. Určite však prídu betlehemci!


profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna