Gašparkove utorky v SĽUK-u

SĽUK realizuje Gašparkove utorky v SĽUK-u od roku 2010. Projekt vznikol z iniciatívy ponúknuť deťom možnosť navštíviť mimoriadne obľúbenú tanečnú veselohru Gašparko v rámci predškolského a školského vyučovania. Predstavenie, ktoré malo premiéru v roku 2005, patrí aj v súčasnosti k najhranejšiemu detskému programu SĽUK-u.  

Cieľom projektu je:

  • rozvíjať vzťah detí vo veku od 4 do 9 rokov k ľudovej kultúre, tancu, spevu a bábkovému divadlu
  • zoznámiť deti so SĽUK-om a jeho tvorbou
  • podnietiť deti k pravidelným návštevám divadla a kultúrnych podujatí

Projekt vychádza školám v ústrety svojou cenovou dostupnosťou. Príjemným bonusom pre školy je možnosť prechádzky v rusovskom parku alebo návšteva archeologického náleziska Gerulata. V prípade záujmu SĽUK organizuje pre deti aj prehliadky zákulisia SĽUK-u, prispôsobené obsahom a formou veku návštevníkov.

Návšteva predstavenia spojená so sprievodným programom umožňuje pedagógom usporiadať pre svojich žiakov zaujímavý výlet, ktorý spestrí vyučovanie niekoľkých predmetov – slovenského jazyka, hudobnej a regionálnej výchovy a dejepisu.

Kontaktná osoba pre projekt je Katarína Riedlová, tel. č. :+421 907 095 834, e-mail: katarina.riedlova@sluk.sk

profesionálne umelecké teleso
hudobno-tanečné programy
centrum tradičnej kultúry
vlastná divadelná scéna