65 rokov

65 rokov

Premiéra: 30.8.2014

Program 65 rokov v sebe spája dve podoby umeleckej tvorby SĽUK-u: tradíciu a súčasnosť. Tradíciu reprezentujú diela Juraja Kubánku, Jána Cikkera, Tibora Andrašovana, Juraja Farkaša, Rinalda Oláha, či Svetozára Stračinu, autorov, ktorí vybudovali SĽUK do podoby výnimočného umeleckého telesa. Súčasnosť v programe zastupujú diela z najnovších opusov SĽUK-u. Tie poznačil rukopis mladej generácie tvorcov a ich osobný, intímny vzťah k tradícií, ktorý sa snažili artikulovať v hudbe, tanci a výtvarnom prejave prostredníctvom súčasných umeleckých tendencií, ale zároveň s úctou k svojim predchodcom.

Tradícia a súčasnosť nemusia byť vždy v rozpore. Naopak, môžu mať podobu vzácnej harmónie, ktorá sa objavuje aj v programe 65 rokov.

Námet a scenár: Juraj Hamar
Dramaturgia: Stanislav Marišler, Vladimír Kyseľ
Choreografia: Juraj Kubánka, Stanislav Marišler, Ján Ševčík, Laco Cmorej, Barbora Morongová, Simona Machovičová, Peter Maťo
Hudba: Ján Cikker, Tibor Andrašova, Juraj Farkaš, Rinaldo Oláh, Svetozár Stračina, Stano Palúch, Andrej Jarolín
Kostýmy: SĽUK, Katarína Holková, Zuzana Piešová
Projekcia: Ján Šicko
Produkcia: Maroš Červenák
Réžia: Juraj Hamar, Stanislav Marišler
Grafický dizajn: Julo Nagy

Účinkujú: tanečný súbor, ľudová hudba, spevácka skupina SĽUK-u a sólisti multiinštrumentalistiProgram 65 rokov vznikol pri príležitosti 65. výročia založenia SĽUK-u a jeho premiéra sa uskutočnila 30.8.2014 na Zvolenskom zámku.

Dĺžka programu: 100 min.

Špecifikácia programu: hudobno-tanečný program vhodný pre väčšie javiská

Fotogaléria