Budú hrať

Budú hrať

Premiéra: 16.4.2009

Komorný scénický program, ktorého základ tvorí ľudová hudba a spev. Reprezentuje tradičnú slovenskú ľudovú hudobno-tanečnú kultúru a prostredníctvom citlivého autorského spracovateľského prístupu vyzdvihuje jej vysokú umelecko-obsahovú a estetickú hodnotu. Forma programu predstavuje pevnú dramaturgickú výstavbu vyskladanú zo samostatných hudobných a hudobno-tanečných čísiel z desiatich oblastí Slovenska. Dôraz je kladený na charakterovú rozmanitosť a žánrovo-štýlové špecifiká hudby. Program dokáže osloviť všetky vekové kategórie nielen u nás ale aj v zahraničí. Prináša vysoký umelecký zážitok v podobe vrcholných umeleckých výkonov a zároveň vytvára atmosféru zábavy a nadšenia s jemnou dávkou vtipu prostredníctvom spontánnych prejavov jednotlivých účinkujúcich.

Réžia: Stanislav Marišler
Hudobné spracovanie: Štefan Molota
Choreografia: Stanislav Marišler, Martin Urban
Hudobná dramaturgia: Mária Straková, Štefan Molota
Scéna, kostýmy: Peter Čanecký
Pôvodné kostýmy: Šarlota Kišová

Účinkujú: Ľudová hudba, spevácka skupina a ich sólisti a hostia; sólisti tanečného súboru

Foto: Peter Brenkus